Сайт студентського самоврядування фізико-математичного факультету

14 червня

Кулон

14 червня 1736 року в Ангулемі народився Шарль де Кулон — французький фізик, військовий інженер, винахідник основного закону електростатики — закону Кулона.

Кулон сформульовав закони кручення;скручування масштабів, які він сам застосував для вимірювання електричних й магнітних сил взаємодії. У 1781 він описав дослідження на тертя ковзання і прокатки і сформулював закон сухого тертя. У тому ж році став членом академії наук Парижа. З 1785 по 1789 р. опублікував сім книг, в яких сформулював закон взаємодії електричних зарядів та магнітних піл(Закон Кулона), а також регулярність розподілу електричних зарядів на поверхні диригент. Вводиться поняття магнітний момент і поляризації звинувачення. В 1789 році він залишив роботу над теорією тертя.

На честь французького вченого була названа одиниця електричного заряду - кулон (Кл), введена в практику в 1881 році.


Андрій Андрійович Марков

14 червня 1856 року в місті Рязань народився Андрій Андрійович Марков — російський математик, представник петербурзької математичної школи.

Маркову належать також численні роботи з різноманітних розділів математичного аналізу. У 1890 р. за глибокі наукові дослідження Марков був обраний академіком Петербурзької академії наук. З кінця 1890-х рр. головним предметом досліджень вченого стала теорія ймовірностей. Тут він продовжив роботу свого вчителія П. Л. Чебишева і ввів новий об’єкт дослідження — послідовності залежних випадкових величин, що отримали надалі назву ланцюгів Маркова. Так називають послідовності випадкових величин, для яких ймовірність появи того чи іншого значення на (k + 1)-му кроку залежить лише від того, яке значення ця величина прийняла на k-му кроці, і не залежить від значень величини на 1-му, 2-му,…, (k — 1)-му кроках.

На честь вченого названо астероїд 27514 Марков.